Kaffekanna i Bodas resp. Tillinges modell

Kaffekanna i Bodas modell till vänster och Tillinges modell till höger.

Kaffekannor i Bodas resp. Tillinges modell. Handtagets infästning liksom pipens form är typiska för respektive fabrik.
Kannorna är lika höga, ca 13 cm utan lock. Bodakannan till vänster har en diameter på 13 cm, medan Tillingekannan till höger är 12 cm i ytterdiameter nedtill.
Handtaget till Bodakannan är borta, men notera skillnaden i infästning jämfört med tillingekannan till höger.

Följande gipsformar kommer från fabriken i Boda.

Gipsform till pipen till den låga kaffekannan, fotograferad hos Ålems Hembygdsförening i Pataholm 2016.
Gipsform till handtaget till den låga kaffekannan. Fotograferad 2016 hos Ålems Hembygdsförening i Pataholm.
Gipsform för piplerstekor till låg kaffekanna. Fotograferad 2017 hos Stranda Hembygdsförening i Mönsterås.
Gipsform för piplerstekor till låg kaffekanna. Fotograferad 2017 hos Stranda Hembygdsförening i Mönsterås.
Annons

Mjölkbunkar

Mjölkbunkarna tillverkades i 4 storlekar i gul lera och blandad lera. Enda dekorationen är 4 tätt ristade ränder ungefär mitt på bunkens utsida. Mjölkbunken är drejad vilket gör att måtten kan variera mellan bunkar i samma storlek. Förutom mjölkbunkar tillverkades mjölkfat med annan form och dekor. Se Mjölkfat.

Stl. 1  1 kanna eller 3l

Stl. 2  ¾ kanna eller 2l

Stl. 3  ½ kanna eller 1,3l

Stl. 4  ¼ kanna eller 0,8l

Måttenheten liter infördes under en övergångsperiod på 10 år från 1879-1 jan.1889. När Boda fabriken gick över till liter vet jag ej . Priskuranten med literangivelser är från 1927.

Mått:

 Stl. 1  Ø 28cm ca, höjd 8cm ca

Stl. 2  Ø24,7cm ca, höjd 7,5cm ca

Stl. 3  Ø20,5cm ca, höjd 6,5cm ca

Stl. 4  mått saknas

IMG_8090

Till vänster överbränd mjölkbunke i blandad lera märkt 1. Bunke i gul lera märkt 2. Framför dem bunke i blandad lera märkt 3.

IMG_8089

Samma tre mjölkbunkar som ovan.

Cigarrläggare

Cigarrläggare eller cigarrback som det står ibland i Bodas inventeringsbok tillverkades i fyra modeller. De äldsta kallas cigarrläggare dubbel eller enkel. På 1890-talet dyker en modell som kallas fisk upp i inventeringsboken. Ännu en modell är en träsko som kunde köpas enkel eller i par. I prislistorna från 1920-talet finns inte cigarrläggarna med längre och träskorna har hamnat under rubriken ”leksaker”. Tillinge Fabrik 1858-1868 tillverkade cigarrläggare som kallas dubbel eller enkel, kanske är det samma modell som Boda gör.

DSC_6921[1]

Gipsform till enkel cigarrläggare Boda Fajansfabrik. Finns tyvärr inget foto på den färdiga produkten. Längre ner finns ett foto på samma modell tillverkad vid Tillinge nya Fabrik.

DSC_6776[1]

Detta är troligen gipsformen till Boda Fajansfabriks dubbla cigarrläggare. Observera dekoren som liknar den på den enkla cigarrläggare.

IMG_8487

Cigarrläggare, fisk i gul lera med Boda Fajansfabriks brunflammiga glasyr. Ca 17 cm lång.

IMG_8478

Samma cigarrläggare som ovan.

IMG_8488

Gipsform till cigarrläggare, fisk. Boda Fajansfabrik.

IMG_8564

Cigarrläggare, träsko från Boda Fajansfabrik. Gul lera med dekor av brunflammiga glasyr. Ca 11 cm lång.

IMG_8565

Samma cigarrläggare som ovan.

IMG_6445[1]

Gipsform till cigarrläggare i form av träsko, Boda Fajansfabrik.

IMG_8566

Gigarrläggare från Tillinge nya Fabrik (1865-1925). Detta är samma modell av enkel cigarrläggare som Boda Fajansfabrik tillverkade.

Spottlåda

Ett bruksföremål som tack och lov gått ur tiden är spottlådan. Tillinge Fabrik 1858-1868 tillverkade drejade spottlådor i tre storlekar medan Boda Fajansfabrik hade en formad modell i en storlek. I Bodas äldsta priskurant anges grå lerfärg.

DSC_6957[1]

Gipsform till Boda Fajansfabriks spottlåda.

Saltkar

Tillinge Fabriks 1858-1868 saltkar är drejat i gul lera och kostar 8 öre. Enligt Boda Fajansfabriks priskurant (ca 1886) kostar fabrikens drejade saltkar i gul lera fortfarande 8 öre men man har även ett med dekor för 10 öre.

Mått saltkar Boda Fajansfabrik: 4,5 cm hög,    9,3 cm Ø

Samma modell fast mindre ingår i leksaksservisen men där utan dekor.

IMG_8570

Saltkar med dekor i blandad lera från Boda Fajansfabrik. Omärkt.

IMG_8571

Undersidan av saltkaret från Boda Fajansfabrik.

Ytterkruka

Den här krukan hör till de föremål från Boda Fajansfabrik som inte finns med i prislistor eller inventeringsboken. Den är drejad i blandad lera och har den brunflammiga glasyren. Enda användningsområde jag kan tänka mig är som ytterkruka.

12 cm hög och 15,5 cm Ø upptill.

IMG_8083

Ytterkruka från Boda Fajansfabrik. Märkt B.F. 1

Urnor

Urnor tillverkades vid Tillinge Fabrik 1858-1868 i två storlekar. I övrigt har jag inga säkra uppgifter. Troligen tillverkade även Oskarshamns fabrik urnor. Den minsta modellen av urna finns i den grön-brunrandiga glasyr som jag tror Boda var ensam om att använda.

P1100341

Urna i grå lera största storleken. Tillinge Fabrik 1858-1868. Signerad T.F. J= Lars Jörgensen, fajansmästare. Kalmar läns museum.

IMG_4757

Urnor fotograferade på Erichsen Gården, Rönne, Bornholm. Enligt personalen där tillverkade i Sverige.

DSC_6925[1]

Fundera på om detta kan vara gipsformen till bladdekoren men bilden på urnan är inte tillräckligt bra för att säkerställa det.


IMG_6382[1]

Gipsform till piplersdekor ”Dagen”

IMG_8024

Kantbård på blomkruka och fat i gul terracotta från Oskarshamns Fabrik. Ser ut att vara samma bård på  övre kanten urnan ovan.

sid65-2a[1]

Urnor i en mellanstorlek och en mindre. Den mörkt bruna tror ägaren är tillverkad vid Oskarshamns Fabrik. Den lilla har Bodas randiga glasyr. Vet ej om de är märkta.

IMG_8600

Samma vas som ovan. Den tidigare uppgiften om Oskarshamns Fabrik stämde inte. Urnan är märkt T.F. alltså Tillinge Fabrik 1885-1865. Infärgad röd lera med mörkbrun glasyr.

IMG_8602

Urnan ovan sedd från sidan. Ovankanten har samma bård som urnorna fotograferade på Bornholm och Blomfatet från Oskarshamns Fabrik.

IMG_1174

Den minsta modellen av urna. Samma som den randiga ovan. Ser ut att vara  Bodas brunflammiga glasyr på gul lera. Foto från Hullgrensgården Pataholm.

Skålar

Här presenteras tre skålar som inte finns medtagna i priskuranter eller i inventeringsboken 1882-1922.

Drejad skål i gul lera med grön-brunrandig glasyr.

8 cm hög, 9,2 cm Ø i öppningen.

IMG_8083

Skål från Boda Fajansfabrik. Omärkt.

IMG_7988

Samma skål sedd uppifrån.

Drejad skål i blandad lera med enbart transparent grön glasyr som ger en grönflammig yta. Påminner om sockerskålen i modellen men är större och är inte tänkt att ha lock på.

11,7 cm hög, 12cm Ø i öppningen.

IMG_5785

Skål med grönflammig glasyr från Boda Fajansfabrik. Omärkt. Ovanlig glasyr.

IMG_5787

Skålen ovan bredvid en sockersål utan lock.

IMG_6319[1]

Gipsform till dekor på grönflammig skål.

Drejad brunflammig skål.

9 cm hög, 12 cm Ø i öppningen.

DSC_0559

Skål i brunflammig glasyr från Boda Fajansfabrik. Omärkt.

Potta

Pottan tillverkades av Tillinge Fabrik1858-1868, Oskarshamns Fabrik och Boda Fajansfabrik. Från Oskarshamn har jag inte tillgång till någon prislista men de båda andra gjorde pottan i tre storlekar och i gul lera. I Boda bör den ha gjorts i blandad lera när man började blanda den gula leran med röd lera. Tyvärr har jag inte sett någon potta vare sig på foto eller i vekligheten men i Bodas äldsta priskurant som jag har tillgång till finns en teckning av pottan. Den är bukig som gamla pottor brukar vara och verkar ha en liten dekor upptill på handtaget.

Flätad skål

En flätad skål i samma teknik som de flätade faten.

Mått och bild kommer.

Ytterligare en modell av flätad skål. Lersträngen som den är uppbyggd av är samma som används som öra på kaffekoppen. En smal rak lerremsa är lindad runt övre kanten.

De skålar jag sett är tillverkade i två lerfärger. Gult i den ”stående” strängen och blandad lera i den” liggande” strängen och mittplattan.

Stl. 1    8,5 cm hög ca, 24 cm Ø ca

Stl. 2    6,5 cm hög ca, 18 cm Ø ca

IMG_4747

Flätad skål från Boda Fajansfabrik.

Under perioden G. Burmeister arrenderade Boda gjordes skålen i röd eller blandad lera som glaserades med en delvis täckande vit glasyr. Av skålarna nedan är den lilla dubbelmärkt B.F.2 och G5542 medan den stora endast är märkt G5552 .

IMG_7963

Flätade skålar av Boda Fajansfabriks modell med G. Burmeisters glasyr.

IMG_7956

Den lilla skålen ovan sedd från sidan.

IMG_7958

Här syns den lilla skålens dubbla märkning. Gabriels märkning är upp och ned.