Tre Fajansfabriker

Tillinge Fayence o. Terracottafabrik 1858-1868, Oskarshamns Fayence o. Terracottafabrik 1863-1874 och Boda Fayence o. Terracottafabrik 1874-1928 binds samman av fajansmästaren Carl Erasmi Dam från Bornholm. Carl E. Dam var delägare i Tillinge F.1858-1868 och Oskarshamns F. samt ensam ägare till Boda F. och teknisk ledare för alla tre fabrikerna.

Här försöker jag göra en sammanställning av föremål som tillverkades vid Boda F., det bör ha varit ungefär samma produktion vid Oskarshamns F. Bodafabriken stod klar för produktion när Oskarshamns F. stängdes 1874.

Jag tar endast i undantagsfall upp produkter från Tillinge nya  Fabrik ( Tillinge) 1866-1925 då Carl E. Dam inte var verksam vid någon av dessa fabriker.

För att se alla inlägg i en kategori, klicka på respektive länk till vänster eller klicka här för att se alla inlägg i omvänd kronologisk ordning